Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by Detailhandel Hovedstrøg
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
Byomdannelse
Detailhandel
Bymidter og bydelscentre
Hovedstrøg
Lokalcentre
Pladskrævende varer
Samlet butiksareal
Butiksstørrelser
Redegørelse
Stationsnærhed
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Hovedstrøg


I Bagsværd Bymidte, Buddinge Bymidte og langs Søborg Hovedgade er særlige facadestrækninger udpeget som hovedstrøg.

Der gælder følgende retningslinjer:

  • I stueplan langs hovedstrøgene må der kun etableres publikumsorienterede funktioner, som har butikskarakter samt restauranter, kulturelle institutioner og lignende

  • Det kræver Byrådets godkendelse at etablere kontorvirksomheder eller liberale erhverv i stueplan langs hovedstrøgene

  • Etager over stueplan må anvendes til liberale erhverv, offentlig og privat service samt boliger

  • Spillehaller betragtes som en forlystelse, som kun må etableres i kommunens to bymidter, Buddinge og Bagsværd. Spillehaller må ikke placeres på hovedstrøgene

  • Skiltning og anden ændring af facader med videre skal ske i overensstemmelse med Designmanual for Gladsaxe Kommune og skal godkendes af Byrådet

Links

Erhvervsformål der egner sig til lokalisering på hovedstrøg