Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by Detailhandel Samlet butiksareal
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
Byomdannelse
Detailhandel
Bymidter og bydelscentre
Hovedstrøg
Lokalcentre
Pladskrævende varer
Samlet butiksareal
Butiksstørrelser
Redegørelse
Stationsnærhed
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Samlet butiksareal


Oversigten herunder viser det maksimale bruttoetageareal til butikker for de enkelte centre. Desuden fremgår det faktiske bruttoareal per 2. november 2012 og restrummeligheden til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

Område

 

Samlet maksimalt
bruttoetageareal
til butiksformål

Samlet
bruttoetageareal
per 02.11.2012
iflg. BBR-registret*

Ramme til
nybyggeri og
omdannelse
til butikker

Bymidter

Bagsværd Bymidte
2C1
2C2
2C3
2C4
2C5
2C6
2C7
2C8
18C1
Bagsværd Bymidte i alt

 


10.450 m²
800 m²
2.800 m²
10.700 m²
950 m²
600 m²
2.900 m²
800 m²
5.000 m²
35.000 m²

 


8.050 m²
800 m²
2.800 m²
2.900 m²
950 m²
600 m²
600 m²
800 m²
0 m²
17.500 m²

 


2.400 m²
0 m²
0 m²
7.800 m²
0 m²
0 m²
2.300 m²
0 m²
5.000 m²
17.500 m²

Buddinge Bymidte
13C1
13C2
13D1
13D2
13C4
13B1
13B17
13E1
11C1
11E1
11B1
11D5
Buddinge Bymidte i alt


7.500 m²
500 m²
0 m²
100 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
5.000 m²
0 m²
0 m²
0 m²
13.100 m²


6.500 m²
400 m²
0 m²
100 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
7.000 m²


1.000 m²
100 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
5.000 m²
0 m²
0 m²
0 m²
6.100 m²

Bydelscentre

Søborg Hvg. syd/Søborg Torv
14C1
14C2
14C3
14C4
14C5
14C6
Søborg i alt

 


1.200 m²
2.000 m²
2.100 m²
9.500 m²
3.100 m²
700 m²
18.600 m²

 


1.100 m²
1.900 m²
2.000 m²
9.400 m²
3.100 m²
700 m²
18.200 m²

 


100 m²
100 m²
100 m²
100 m²
0 m²
0 m²
400 m²

Høje Gladsaxe
15C1


8.000 m²


3.700 m²

 
4.300 m²

Lokalcentre

Gyngemosepark
Stengården Station
Værebro Park
Buddinge Hvg./Stengårds Allé
Gammelmosevej/Stengårds Allé
Lyngparken
Kong Hans Allé
Kildebakken Station
Gladsaxevej 130
Pileparken
Boulevarden øst
Boulevarden vest

 

3.000 m²
1.150 m²
1.500 m²
2.000 m²
1.200 m²
200 m²
200 m²
800 m²
650 m²
750 m²
3.000 m²
1.000 m²

 

3.000 m²
1.150 m²
1.500 m²
2.000 m²
1.200 m²
200 m²
200 m²
800 m²
650 m²
750 m²
0 m²
0 m²

 

0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
3.000 m²
1.000 m²

* Tallene stammer fra BBR-registret. For overblikkets skyld er tallene afrundet. Enkelte steder er der foretaget manuel korrektion for fejlindberetninger og andre afvigelser.