Retningslinjer for by


 


Dette afsnit har retningslinjer, der forholder sig til emner med en bymæssig karakter; byudvikling, bygninger, byliv og forbedring af disse i forhold til klima og miljø.

En retningslinje er en regel for, hvordan vi skal forholde os til de givne emner i planlægningen og udviklingen af dem.

By har retningslinjer om:

  • Byomdannelsen i erhvervskvarterene og muligheden for fortætning andre steder i kommunen

  • Detailhandel i Gladsaxe Kommune med hensyn til placering og størrelser på butikker

  • Stationsnærhed, der sikrer en bymæssig intensitet omkring stationerne 

  • Kulturhistoriske værdier i Gladsaxe, der sikrer, at byen forbliver varieret med en blanding af ny og ældre arkitektur

  • Klima og mljø, der sætter fokus på bæredygtighed inden for energirigtig byggeri, vedvarende energi, håndtering af regnvand, affald og støj