Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by Klima og miljø Affald
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
Byomdannelse
Detailhandel
Stationsnærhed
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Energirigtig byggeri og anlæg
Solceller og solfangere
Byvindmøller
Energiforsyning
Klimatilpasning
Affald
Støj
Redegørelse
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Affald


I de kommende år forventer Gladsaxe Kommune et behov for større areal til affaldscontainere, fordi kravene til sortering af affald vil blive skærpet. Vi arbejder for, at en større andel af affaldet genanvendes. Det vil vi sikre ved affaldssortering og genanvendelse ved kilden for at mindske miljøbelastning og ressourceforbrug, så der ikke bliver en øget belastning af miljøet, når affaldet bortskaffes.

Der gælder følgende retningslinjer:

  • På den enkelte ejendom skal det sikres, at der er tilstrækkeligt areal til placering af beholdere og udstyr til opbevaring af affald og genanvendelige materialer fra ejendommens brugere