Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by Klima og miljø Klimatilpasning
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
Byomdannelse
Detailhandel
Stationsnærhed
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Energirigtig byggeri og anlæg
Solceller og solfangere
Byvindmøller
Energiforsyning
Klimatilpasning
Affald
Støj
Redegørelse
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Klimatilpasning


Gladsaxe Kommune har fokus på konsekvenserne, der kommer af den kraftige regn, som er blevet en større udfordring de sidste år. Der skal tænkes i løsninger, som håndterer regnmængden sammen med muligheden for at øge den rekreative og naturmæssige kvalitet i kommunen.

Der gælder følgende retningslinjer:

 • Klimatilpasning skal indarbejdes i planlægningen i hele kommunen med øget fokus på de 13 områder, der er udpeget i risikokortlægningen og i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen

 • Regnvandet skal ind i det naturlige kredsløb og indgå i grønne løsninger og ledes hen, hvor det gør mindst skade

 • Regnvandet skal være synligt i bybilledet og i naturen, hvor det er muligt, og være med til at øge den naturmæssige og rekreative værdi

 • Der kan ske lokal afledning af regnvand til grønne friarealer og vandområder under skybrud

 • Der kan ske lokal håndtering af regnvand på udvalgte veje under skybrud

 • For at sikre klimatilpasning, skal der i forbindelse med planlægningen af nye byområder, bygninger og anlæg i de 13 udpegede områder som minimum tages stilling til anvendelsen af følgende virkmidler:

  • Grønne tage

  • Regnvandsbede

  • Befæstelsesgrad

  • Minimums sokkelhøjde

  • Terrænregulering

  • Placering af byggefelter i forhold til den naturlige overfladeafstrømning

  • Åbning af bebyggelser så det understøtter den naturlige overfladeafstrømning

 • I perioden 2014-2017 opstarter kommunen klimatiltag i boligområderne i Buddinge og Bagsværd

 • I perioden 2018-2040 gennemfører kommunen klimatiltag efter en nærmere planlægning og prioritering i de øvrige områder

 

Links

Kommuneplantillæg 1 Klimatilpasning

Links ud af Kommuneplan 2013

Klimatilpasningsplan Risiko og muligheder

Klimatilpasningsplan Idékatalog