Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by Klima og miljø Solceller og solfangere
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
Byomdannelse
Detailhandel
Stationsnærhed
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Energirigtig byggeri og anlæg
Solceller og solfangere
Byvindmøller
Energiforsyning
Klimatilpasning
Affald
Støj
Redegørelse
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Solceller og solfangere


I Gladsaxe er der fokus på at øge andelen af vedvarende energi ved blandt andet at fremme brugen af solceller og solfangere. Det gælder både i planlægningen af byomdannelsesområder, hvor der gode muligheder for at kombinere god arkitektur og bæredygtig energiforsyning, men også i den eksisterende by.

Der gælder følgende retningslinjer:

  • Hvor det er muligt, skal solceller og solfangere på bygninger være integreret i taget eller facaden

  • Hvor det ikke er muligt, at solceller og solfangere er integreret i bygningen, skal de placeres i en eller flere sammenhængende rektangulære flader

  • Solceller og solfangere må gerne være synlige i bybilledet, men de må ikke skæmme eller være til gene for naboejendomme med hensyn til reflektioner

  • I større sammenhængende bebyggelser som for eksempel rækkehusbebyggelse må der ikke opsættes solceller og solfangere, før der er vedtaget et fælles princip for, hvordan de skal opsættes