Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by Klima og miljø Støj
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
Byomdannelse
Detailhandel
Stationsnærhed
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Energirigtig byggeri og anlæg
Solceller og solfangere
Byvindmøller
Energiforsyning
Klimatilpasning
Affald
Støj
Redegørelse
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Støj


Vedvarende støj kan have en stor negativ effekt i ens hverdag. Gladsaxe Kommune har flere trafikale strækninger, hvor støj fra trafikken overstiger de vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen. Derfor er det nødvendigt med et fokus på reducering af støj både ved eksisterende og fremtidige støjfølsomme bebyggelser.

Der gælder følgende retningslinjer:

  • Der skal så vidt muligt ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse såsom boliger, offentlige formål, institutioner, udendørs opholdsarealer og lignende i områder, der overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier for trafikstøj (Støj fra Veje, 2007)

  • Såfremt at støjniveauet ikke kan sikres gennem afstandsdæmpning, skal der fastsættes krav om forebyggelse af støjgener, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger om støjhensyn

  • I forbindelse med omdannelse af tidligere erhvervsområder til nye støjfølsomme anvendelser skal der tages hensyn til eksisterende støjende virksomheder enten ved afdæmpning eller støjforanstalninger

  • I byomdannelsesområderne kan der opereres med overgangsordninger jf. mulighederne i planlovens § 15 a, hvorefter der kan udlægges areal til støjfølsomanvendelse, når der er sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år

 

Links ud af Kommuneplan 2013:

Støjhandleplan  PDF