Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by Stationsnærhed Redegørelse
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
Byomdannelse
Detailhandel
Stationsnærhed
Stationsnære kerneområder
Stationsnære områder
Ikke stationsnære områder
Redegørelse
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Redegørelse


Begrebet stationsnærhed stammer fra Fingerplanen, som Storkøbenhavns planlægning har været bygget op omkring siden 1947. Det bærende princip i Fingerplanen er, at byudvikling primært skal ske i forbindelse med S-togsstationerne, for derved at skabe bedre mulighed for at benytte den kollektive transport.

Miljøministeriet har varslet, at en ny udgave af Fingerplanen er under udarbejdelse. Det forventes, at de kommende letbanestationer vil give mulighed for udpegning af nye stationsnære områder.

I det seneste landspladirektiv Fingerplan 2007 er byområdet opdelt i henholdsvis 'håndflade' og 'byfingre', hvor indenfor der gælder forskellige regler. I Gladsaxe Kommune er områderne syd for Motorring 4 'håndflade' og områderne mod nord 'byfinger'.

S-togsstationerne

Omkring hver S-togsstation skal kommunerne udpege hvilke områder, der egner sig til intensiveret byudvikling. Inden for en radius af 600 meter i gåafstand defineres de 'stationsnære kerneområder' og i en større radius udpeges de 'stationsnære områder'. I 'håndfladen' er den vejledende radius omkring stationerne 1.000 meter, mens den i 'byfingrene' er 1.200 meter.

I Gladsaxe Kommune har Byrådet vedtaget, at intensiv byudvikling med fordel kan ske i Bagsværd, Buddinge og langs dele af Søborg Hovedgade. Øvrige områder egner sig efter Byrådets vurdering bedre til en mere ekstensiv udbygning.

Letbanen

I forbindelse med den kommende letbane langs Ring 3, forudser Byrådet en øget vækst i områderne i Gladsaxe Ringby og Buddinge Bymidte. Byrådet har derfor med udgangspunkt i 600 meter radier fra letbanens kommende stationer udpeget et nyt stationsnært udviklingsområde. Inden for dette område gælder samme retningslinjer som i de øvrige stationsnære kerneområder.

Links ud af Kommuneplan 2013:

Landsplandirektivet Fingerplan PDF