Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by Stationsnærhed Stationsnære kerneområder
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
Byomdannelse
Detailhandel
Stationsnærhed
Stationsnære kerneområder
Stationsnære områder
Ikke stationsnære områder
Redegørelse
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Stationsnære kerneområder


De stationsnære kerneområder er udvalgte områder i umiddelbar nærhed af stationerne, hvor Byrådet ønsker en fortsat intensiveret byudvikling. Afstanden til nærmeste station er højst 600 meter.

Der er udpeget stationsnære kerneområder omkring Bagsværd Station, Buddinge Station, Kildebakken Station og de kommende letbanestationer ved Buddinge Rundkørsel, Gladsaxevej og Gladsaxe Trafikplads.

Der gælder følgende retningslinjer

  • Inden for de stationsnære kerneområder kan der placeres byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter. Det vil sige blandt andet kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, offentlige institutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt boligbebyggelse og lignende

  • Intensive byfunktioner, der henvender sig til et regionalt opland. Det vil sige et opland, som rækker ud over kommunen og nabokommunerne, kan placeres i kerneområderne omkring Bagsværd Station og Buddinge Station, der begge er knudepunktstationer

  • Ved planlægning i de stationsnære kerneområder skal det tilstræbes, at byudviklingen vil kunne bidrage til en trafikal adfærd, hvor mange benytter den kollektive transport

  • Bebyggelsesprocenter skal afspejle nærheden til en station således, at der opereres med størst udnyttelse tæt på stationen

  • Placering af funktioner, herunder parkering, skal understøtte udviklingen af tætte varierede byområder