Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by tillæg Detailhandel version 2
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
Byomdannelse
Detailhandel
Stationsnærhed
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Lokale butikker


Teksten på denne side er i forslag. Vedtages tillæg 4 til kommuneplanen, vil denne side erstatte de hidtil gældende retningslinjer for lokale butikker.

Uden for centerstrukturen kan etableres yderligere én enkeltliggende lokal butik på følgende vilkår:

  • En ny dagligvarebutik skal placeres, så den kan forsyne boligområderne i den sydlige del af Haspegård Kvarter

  • Der skal efter Byrådets skøn være god tilgængelighed for alle trafikarter, og butikken skal indpasses i det pågældende område på en hensigtsmæssig måde

  • Der skal være mindst 1 parkeringsplads per 25 m² bruttoetageareal til butiksformål

  • Der skal indrettes cykelparkering til mindst 1 cykel per 25 m² bruttoetageareal til butiksformål. For hver 10 cykelpladser skal der indrettes 1 plads til ladcykler og lignende. Cykelparkering skal så vidt muligt placeres tæt ved butikkens hovedindgang

  • Eksisterende butiksarealer uden for bydelscentrene kan overgå til boligformål, serviceerhverv og lignende anvendelser

  • Skiltning og anden ændring af facader med videre skal ske i overensstemmelse med Designmanual for Gladsaxe Kommune og skal godkendes af Byrådet

 

Link

Endnu gældende retningslinjer Lokale butikker

Kommuneplantillæg 4