Retningslinjer infrastruktur


 


Dette afsnit har retningslinjer, der forholder sig til emner indenfor infrastruktur; trafik, forsyning og andre tekniske anlæg.

En retningslinje er en regel for, hvordan vi skal forholde os til de givne emner i planlægningen og udviklingen af dem.

Infrastruktur har retningslinjer om:

  • Eksisterende og planlagte trafikanlæg

  • Tekniske forsyningsanlæg, der skal sikres

  • VVM pligtige anlæg er udpeget