Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer infrastruktur Tekniske anlæg
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Trafikstruktur
Tekniske anlæg
Redegørelse
VVM pligtige anlæg
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tekniske anlæg


Gladsaxe Kommune er i gang med at udvide fjernvarmeforsyningen i kommunen. Konverteringen fra for eksempel naturgas til fjernvarme vil medføre en reduktion af forbrugernes CO2-udledning og besparelser til indkøb af energi.

Der gælder følgende retningslinjer:

  • Nybyggeri skal, hvor det er muligt, tilsluttes den kollektive varmeforsyning, fjernvarme eller naturgas

  • Anlæg, byggeri eller andre dispositioner skal respektere højspændings- og naturgasanlæg

  • Der kan ikke etableres større affaldsanlæg eller anlæg, der modtager, behandler, omlaster eller deponerer forurenet overfladejord

  • Inden for området, som er vist på kortet, må der af hensyn til indflyvningslinjen for helikoptere til Herlev Sygehus ikke opføres bygninger, master eller andre anlæg med samlet højde over 25 m eller plantes træer, som kan opnå højde væsentligt over 25 m

Links ud af Kommuneplan 2013

Kort der blandt andet viser kloakering og afløbskoefficienter i kommunen WWW