Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer infrastruktur Trafikstruktur Eksisterende trafikanlæg
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Trafikstruktur
Eksisterende trafikanlæg
Planlagte trafikanlæg
Redegørelse
Tekniske anlæg
VVM pligtige anlæg
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Eksisterende trafikanlæg


Som udgangspunkt fastholdes den nuværende overordnede vejstruktur og niveauinddeling i Gladsaxe Kommune. Vi arbejder løbende med at sikre den gode trafiksikkerhed på de eksisterende veje for både bilister og bløde trafikanter samtidig med at have en tilfredstillende dækning af den kollektive transport.

Der gælder følgende retningslinjer:

  • Den gode tilstand af det kommunale vejnet skal opretholdes og sikres ved vedligehold, drift og renovering

  • Der skal sikres en fortsat forbedring af trafiksikkerheden i kommunen via trafiksaneringsprojekter

  • Serviceniveauet for den kollektive trafik skal fastholdes, og hvor det er muligt skal der gennemføres tiltag, der sikrer en hurtigere afvikling i bustrafikken