Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer infrastruktur Trafikstruktur Planlagte trafikanlæg
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Trafikstruktur
Eksisterende trafikanlæg
Planlagte trafikanlæg
Redegørelse
Tekniske anlæg
VVM pligtige anlæg
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Planlagte trafikanlæg


Der vil i trafikplanlægningen i Gladsaxe Kommune de kommende år være et særligt fokus på pendlere, cyklister og gående.

Der gælder følgende retningslinjer:

Trafik i og ved omdannelsesområderne

  • I forbindelse med omdannelsesområderne Bagsværd Bypark og Gladsaxe Ringby kan der etableres nye veje og stier eller ske en omlægning af eksisterende veje og stier til betjening af de nye funktioner i områderne

  • I forbindelse med omdannelsen af Gladsaxe Erhvervskvarter og etableringen af letbane vil vejstrækningen mellem Gladsaxevej og Gladsaxemøllevej på Ring 3 blive udformet til en grøn boulevard

  • I forbindelse med etableringen af letbanen i Ring 3 skal en sammenhængende glidende trafikafvikling sikres

  • Der skal sikres areal til en letbane langs Ring 3 med forventelige stationer ved ringvejens krydsning ved Gammelmosevej, Buddinge Station, Buddinge Rundkørsel, Gladsaxevej , Gladsaxe Trafikplads og ved Dynamovej

Trafikstier og rekreative stier

  • Cykelstinettet skal udbygges med de besluttede og planlagte Cykelsuperstier langs Hillerødmotorvejen, Vandledningsruten og Ring 4 samt langs Ring 3 i forbindelse med etablering af letbanen

  • Der skal sikres tilstrækkelig plads til attraktiv cykelparkering ved større trafikknudepunkter, så kombinationen mellem cykel og kollektiv trafik bliver forbedret

  • Ved udbygning af stinettet skal sammenhængen til det regionale trafikstier og rekreative stier opretholdes

  • Strækninger, der er en del af det regionale trafikstinet,  skal generelt være stier i eget tracé eller stier der tydeligt er adskilt fra biltrafikken

  • Det regionale rekreative stinet bør have sikrede skæringer over eller under veje, baner og vandløb, så oplevelsesværdi, sikerhed og sammenhæng bliver tilgodeset. Ved nyanlæg er sikrede skæringer et krav

Statslige arealreservationer

  • Der skal sikres areal til udbygning af Hillerødmotorvejen fra 4 til 6 spor mellem Motorringvej 3 og Værløse