Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer infrastruktur Trafikstruktur Redegørelse
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Trafikstruktur
Eksisterende trafikanlæg
Planlagte trafikanlæg
Redegørelse
Tekniske anlæg
VVM pligtige anlæg
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Redegørelse


I de kommende år vil der i trafikplanlægningen blive arbejdet med at styrke mulighederne for at give borgere og pendlere et attraktivt valg med at tage cyklen og bruge den kollektive transport. Det bliver fulgt op i det igangværende arbejde med en Trafik og mobilitetsplan.

Letbane

Den nye letbane på Ring 3 vil give mulighed for at pendle på tværs af S-togslinjerne, og dermed binde Gladsaxe tættere sammen med resten af Storkøbenhavn.

Cykelsupersti

Et andet kommunalt tiltag på regionalt niveau er inden for cykeltrafikken, hvor det er planen, at Hovedstadområdet skal have et sammenhængende højklasset cykelnet, også kaldet Cykelsuperstier. Der er allerede besluttet at etablere Cykelsuperstier mellem København og Farum og Vandledningsruten. Derudover er der planlagt Cykelsuperstier på RIng 3 og Ring 4.

Kollektiv transport

Gladsaxe Kommune er bundet op på den regionale kollektive transport struktur med S-banen til Farum og København, linjen har fem S-togs stationer i kommunen.

De større veje, bebyggelser og erhvervskvarterer i kommunen betjenes af en række højklassede S- og Abuslinjer. Derudover betjener en række buslinjer lokalområder i kommunen.

Statslige vejnet

Gladsaxe har let adgang til det statslige vejnet, da kommunen ligger mellem Helsingørmotorvejen og Hillerødmotorvejen, mens Motorring 3 går på tværs af kommunen. De større veje i det kommunale vejnet, Ring 3 og Ring 4, er en del af den regionale sammenhængende vejstruktur.

Links

Letbane

Links ud af Kommuneplan 2013

Trafiksikkerhedsby WWW

Cykelsuperstier WWW