Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer infrastruktur VVM pligtige anlæg
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Trafikstruktur
Tekniske anlæg
VVM pligtige anlæg
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

VVM pligtige anlæg


Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM reglerne skal sikre, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM redegørelse.

Der gælder følgende retningslinjer

 • Udvidelse af Novo Nordisk i Bagsværd

  Inden for det område, som vist på kortet (rammeområde 6E2), må pilotfaciliteter under Novo Nordisk A/S fremover anvendes til egentlig produktion af farmaceutiske produkter til kommercielt brug.

  Der gives desuden mulighed for, at der kan etableres en helt ny facilitet til både pilotaktiviteter og kommerciel produktion samt udvidelse af de eksisterende påfyldningsaktiviteter alternativt etablering af en tabletproduktion. Muliggørelsen sikres ved, at rammebestemmelserne for rammeområde 6E2 fastholdes.

  Udvidelse og ændringer af Novo Nordisk A/S i Bagsværd skal ske i overensstemmelse med VVM redegørelsen ”VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd” udstedt af Miljøstyrelsen 2012.

 • Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

  Inden for det område, som er vist på kortet, må etableres et anlæg til rensning og forsinkelse af overfladevand (separeret regnvand) fra et opland, der omfatter arealer i Høje Gladsaxe, Idrætsparken, Marielyst og Grønnemose kvarteret.

  Anlægget skal udformes som regnvandssøer i overensstemmelse med VVM-redegørelsen af 24.10.2012

 • Kommerciel produktion af farmaceutiske produkter i Gladsaxe Erhvervskvarter

  Inden for det område, som er vist på kortet (rammeområde 17E5), må pilotfaciliteter under CMC Biologics A/S fremover anvendes til egentlig produktion af farmaceutiske produkter til kommercielt brug.

  Udvidelse og ændringer af CMC Biologics A/S i Gladsaxe Erhvervskvarter skal ske i overensstemmelse med VVM redegørelsen ”VVM for CMC Biologics A/S” udstedt af Miljøstyrelsen 2013.

 • HOFOR Vandindvinding

  HOFOR skal have tilladelse til at indvinde grundvand fra syv vandværker, heriblandt fra Islevbro Vandværk med 450.000 m3 grundvand/år fra Kildeplads XIII og 450.000 m3 grundvand/år fra Kildeplads XIV.

  Kommunen skal, gennem vilkår i vandindvindingstilladelsen, sikre at HOFOR etablerer en overvågning af vandføringen i Tibberup Å - dels for at kunne styre start og stop af de kompenserende foranstaltninger - dels for at kunne overvåge om vandføringskravet opfyldes.

 

Links ud af Kommuneplan 2013

VVM redegørelse for Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

VVM redegørelse for Novo Nordisk i Bagsværd

VVM redegørelse for CMC Biologics A/S

VVM redegørelse for HOFOR Vandindvinding