Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer natur og fritid Grøn struktur og fritid
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Grøn struktur og fritid
Den grønne struktur
Friluftsanlæg og byparker
Kolonihaver
Anvendelse af søer og vandløb
Redegørelse
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Lavbundsarealer
Områder for særlige drikkevandsinteresser
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Grøn struktur og fritid


Områder, der er udpeget til fritidsformål, er tæt forbundet med kommunens grønne struktur.

Den grønne struktur består af de store sammenhængende naturområder, hvoraf størstedelen er udpeget som regionale friluftsområder, af kolonihaveområderne og en række grønne byområder såsom forter, batterier og lignende.

Områder til fritidsformål består ud over den grønne struktur også af kommunale idrætsanlæg, der i større udstrækning er forbeholdt den organiserede idræt samt offentlige pladser, byparker og lignende, der kan anvendes til uorganiserede fritidsformål.

I kommunen er der desuden en række mindre naturområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Flere af § 3-områderne har ikke offentlig adgang, og disse indgår derfor ikke i den grønne struktur.

Links ud af Kommuneplan 2013

Kort der blandt andet viser bjørneklo og gåture i kommunen WWW