Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer natur og fritid Grøn struktur og fritid Anvendelse af søer og vandløb
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Grøn struktur og fritid
Den grønne struktur
Friluftsanlæg og byparker
Kolonihaver
Anvendelse af søer og vandløb
Redegørelse
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Lavbundsarealer
Områder for særlige drikkevandsinteresser
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Anvendelse af søer og vandløb


Bagsværd Sø, Mølleåen og Lyngby Sø er vigtige rekreative elementer i den grønne struktur.

Der gælder følgende retningslinjer

  • Bagsværd Sø skal fastholdes, som Gladsaxe Kommunes mest anvendte naturområde

  • De naturmæssige og rekreative værdier skal fortsat styrkes og udbygges

  • Både elite- og fritidsrosporten skal sikres ordentlige forhold med respekt for områdets naturmæssige og rekreative værdier

  • De rekreative og naturmæssige tiltag på arealerne omkring Bagsværd Sø skal forbedres for at sikre flere tilbud for alle brugerne af området og give bedre adgang til aktiviteter på søen

  • Det er ikke tilladt at bade i Bagsværd Sø