Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer natur og fritid Grøn struktur og fritid Friluftsanlæg og byparker
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Grøn struktur og fritid
Den grønne struktur
Friluftsanlæg og byparker
Kolonihaver
Anvendelse af søer og vandløb
Redegørelse
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Lavbundsarealer
Områder for særlige drikkevandsinteresser
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Friluftsanlæg og byparker


Friluftsanlæg er offentligt tilgængelige anlæg, som kan benyttes til og danne ramme for friluftsaktiviteter. Det handler om AB's baner ved Værebro, Bagsværd Stadion og Gladsaxe Stadion. 

Derudover er der udpeget offentlige pladser og byparker, der kan anvendes til uorganiserede friluftsaktiviteter i Vadgård, Søgård, Maglegård, Mørkhøj Erhvervskvarter og Rådhusparken i Buddinge.

Der gælder følgende retningslinjer

  • Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og være offentligt tilgængelige

  • I Rådhusparken kan der placeres nybyggeri på baggrund af en helhedsplan for Buddinge By