Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer natur og fritid Naturbeskyttelse Bevaringsværdige landskaber
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Grøn struktur og fritid
Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelsesområder
Bevaringsværdige landskaber
Økologiske forbindelser
Geologiske bevaringsværdier
Redegørelse
Skovrejsning
Lavbundsarealer
Områder for særlige drikkevandsinteresser
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Bevaringsværdige landskaber


Bevaringsværdige landskaber er naturområder, hvor de naturhistoriske lag kan aflæses sammen med en æstetisk landskaboplevelse.

Områderne omkring Hareskoven, Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Smør- og Fedtmosen er udpeget som bevaringsværdige landskaber.

Der gælder følgende retningslinjer:

  • Bevaringværdige landskaber må ikke forringes

  • Indgreb i form af bebyggelse, anlæg, ændret arealanvendelse med mere må ikke forringe de konkrete værdier i områderne

  • Sten- og jorddiger skal beskyttes i overensstemmelse med Museumsloven.