Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer natur og fritid Naturbeskyttelse Geologiske bevaringsværdier
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Grøn struktur og fritid
Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelsesområder
Bevaringsværdige landskaber
Økologiske forbindelser
Geologiske bevaringsværdier
Redegørelse
Skovrejsning
Lavbundsarealer
Områder for særlige drikkevandsinteresser
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Geologiske bevaringsværdier


Kommuneplan 2009 udpegede et område omkring Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Hareskov som område med geologisk bevaringsværdi. Udpegningen blev overtaget fra Regionplanen. Det geologiske interessante inden for denne udpegning ligger på nordsiden af Bagsværd Sø og dermed uden for Gladsaxe Kommune.

Området er derfor udtaget af Kommuneplanen.

Der er herefter ikke udpeget områder med geologiske bevaringsværdier i Gladsaxe Kommune, hverken lokale, nationale eller Geosites.