Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer natur og fritid Naturbeskyttelse Økologiske forbindelser
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Grøn struktur og fritid
Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelsesområder
Bevaringsværdige landskaber
Økologiske forbindelser
Geologiske bevaringsværdier
Redegørelse
Skovrejsning
Lavbundsarealer
Områder for særlige drikkevandsinteresser
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Økologiske forbindelser


Økologiske forbindelser er grønne områder, der så vidt muligt forbinder de større naturområder, og som dermed giver dyr og planter mulighed for at spredes.

Der er udpeget 3 nye økologiske forbindelser, som med fordel kan udvikles til at skabe sammenhæng mellem naturområderne: Hillerødmotorvejen, Kagsåkilen og Vandledningsvejen

Der gælder følgende retningslinjer:

  • Indenfor de økologiske forbindelser må der ikke foretages ændringer, som overskærer forbindelserne, reducerer eller i øvrigt forringer deres biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger

  • Spredningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges øget gennem forbedring af eksisterende eller etablering af nye naturområder