Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer natur og fritid Områder for særlige drikkevandsinteresser
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Grøn struktur og fritid
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Lavbundsarealer
Områder for særlige drikkevandsinteresser
Redegørelse
Redegørelse for tillæg 3
Redegørelse for tillæg 2
Redegørelse for tillæg 12
Redegørelse for tillæg 15
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Områder for særlige drikkevandsinteresser


Den nordlige del af kommunen er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), mens den sydlige del er udpeget som område med drikkevandsinteresser (OD).

Der er udpeget nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) i Hareskoven, langs Kagså op til Smør- og Fedtmosen, Værebro og en stor del af Bagsværd Erhvervskvarter, Bagsværd Bypark og Bagsværd. Derudover er området ved Vandreservoiret, Gladsaxe Stadion og den østlige del af Gladsaxe Ringby også udpeget som NFI område.

Der gælder følgende retningslinjer

  • Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg vil umiddelbart kunne placeres i OSD samt indvandingsoplande udenfor OSD. I NFI områder vil det kræve en yderligere redegørelse for hvilke tekniske tiltag, der skal iværsættes for at sikre grundvandsbeskyttelsen

  • Potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg kan kun placeres i OSD samt indvindingsoplande udenfor OSD (se kort under redegørelse), hvis en konkret vurdering og supplerende redegørelse belyser, at der sker tilstrækkelig grundvandsdannelse, og at forurening af grundvandet forebygges. Det er ikke muligt at placere sådanne virksomheder og anlæg i NFI områder

  • Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg kan ikke placeres i Gladsaxe Kommune

  • For at sikre tilstrækkelig grundvandsdannelse tilstræbes det ikke at øge den samlede befæstelsesgrad i kommunen ved byomdannelse

  • Nye og ændrede tilladelser til indvinding af grundvand til drikkevand tilstræbes givet, så risiko for spredning af eksisterende forureninger minimeres, og så størrelsen på den samlede tilladelse af grundvand ikke overstiger grundvandsdannelsen i kommunen