Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer natur og fritid Skovrejsning Redegørelse
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Grøn struktur og fritid
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Redegørelse
Lavbundsarealer
Områder for særlige drikkevandsinteresser
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Redegørelse


Det er en del af regeringens politik på skovområdet, at målet for det samlede skovareal skal forøges, så det udgør 20-25 % af landets areal i løbet af en trægeneration, som er 80-100 år. Gladsaxe Kommune er en fuldtudbygget kommune og har derfor ikke mulighed for at plante ny skov.

Områder hvor skovrejsning er uønsket

Områder, hvor skovrejsning er uønsket, udpeges, fordi skov kan være i strid med andre arealinteresser som f.eks. byudvikling, naturværdier og kulturhistoriske spor. Andre steder kan skovrejsning sløre landskabsformer og er derfor uønsket.

Smør- og Fedtmosen er udpeget som uønsket til skovrejsning for at bevare mosens nuværende karakter. Moserne er desuden sikret gennem fredning.

Udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket, er sket på baggrund af en afvejning af interesserne knyttet til beskyttelsen af grundvandet, vandmiljøet, naturen, befolkningens rekreative udfoldelsesmuligheder, tekniske anlæg og veje.

Neutrale områder

Størstedelen af Gladsaxe er hverken udpeget som skovrejsningsområde eller område, hvor skovrejsning er uønsket. Her er der dog stadig mulighed for tilplantning. Naturbeskyttelsesloven medfører i nogle tilfælde, at tilplantning ikke kan tillades.