Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg Forslag Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Tillæg 16 - Gladsaxevej 384-400
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Under politisk behandling
Vedtaget
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker


Høring start 31. januar 2017 
Høring slut 28. februar 2017 
Baggrund og formål

Byrådet besluttede 28. september 2016 at sende forslag til tillæg 20 til kommuneplan 2013 i høring i perioden 4. oktober – 29. november 2017. Byrådet har 18.01.2017 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2013 om lokalcentre og lokale butikker i fornyet høring i 4 uger. Byrådet har på baggrund af indsigelser i høringsperioden ønsket at fjerne muligheden for en lokal butik i Maglegård kvarter ved Magle Torv, hvilket kræver en fornyet høring inden det kan vedtages endeligt.

 
Redegørelse

Kommuneplantillæg 20 præcisere mulighederne for detailhandel ved lokalcentre og lokalebutikker i forhold til Kommuneplan 2013.

Kommuneplan 2013 giver mulighed for at placere to lokale butikker - en i Haspegård kvarter og en i Maglegård kvarter. Muligheden for at placere en lokal butik i Haspegård og Maglegård fjernes med Kommuneplantillæg 20.

Byrådet ønsker at efterkomme ønsket fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, der er grundejer af lokalcenterområdet ved Skoleparken, at lokalcentret Skoleparken udgår af detailhandelsstrukturen. Boligafdelingen Skoleparken har de seneste 10 år oplevet at det sværere og sværere at udleje lokalerne i lokalcentret, hvilket belaster økonomien i boligafdelingen. I forbindelsen helhedsplan for renovering af Skoleparken ønsker afdelingen at ombygge lokalerne til boliger.

På den baggrund nedlægges lokalcenterområdet Skoleparken og bliver en del af boligområdet Skoleparken.

 
Retningslinjer

Retningslinjen for lokale butikker slettes, da muligheden for en lokal butik i Haspegård og Maglegård kvarteret udgår.

Link Retningslinje for lokale butikker

Retningslinjerne for detailhandel rettes, så lokalcenterområdet Skoleparken udgår og bliver en del af boligområdet 5B10 Skoleparken. Lokalcenterområdet Skoleparken udgår derfor i tabellen der fastsætter butiksstørrelser. Tilsvarende konsekvensrettes kortet, der viser lokalcentre under retningslinjer for detailhandel.

Link Retningslinje for lokalcenter

 
Rammer

Rammeområdet 5C3 Skoleparken udgår, og bliver en del af rammeområdet 5B10 Skoleparken.

Link 5B10

 

 
Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af kommuneplantillægget 20. Planen vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet, da muligheden for detailhandel indsnævres med at fjerne et lokalcenter og mulighed for enkeltliggende butikker i Haspegård og Maglegård Kvarter. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.