Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg Forslag Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 16 - Gladsaxevej 384-400
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Under politisk behandling
Vedtaget
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker


Høring start 4. oktober 2016 
Høring slut 29. november 2016 
Baggrund og formål

Gladsaxe Kommune ønskede at revidere den nuværende detailhandelsstruktur, og der har derfor været afholdt en forudgående høring i perioden fra den 1. marts 2016 til den 22. marts 2016. Økonomiudvalget har den 3. maj 2016 og den 21. juni 2016 behandlet tilkendegivelserne fra den forudgående høring om detailhandelsstrukturen.

I mellemtiden indgik Regeringen den 9. juni 2016 aftale om ændring af planloven med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Konservative, ”Et Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet". Aftalen indeholdt blandt andet initiativer, som giver ændrede udviklingsmuligheder for detailhandel.  Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2016 med henblik på ikrafttrædelse i januar 2017. 

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget den 21. juni 2016, at kommuneplantillæg nr. 20 alene skal regulere bestemmelserne for lokale butikker og lokalcentre. En egentlig revision af detailhandelsstrukturen afventer udarbejdelsen af Kommuneplan 2017.

 
Redegørelse

Kommuneplantillæg 20 præcisere mulighederne for detailhandel ved lokalcentre og lokalebutikker i forhold til Kommuneplan 2013.

Kommuneplan 2013 giver mulighed for at placere to lokale butikker - en i Haspegård kvarter og en i Maglegård kvarter. Muligheden for at placere en lokal butik i Haspegård fjernes med Kommuneplantillæg 20, der alene giver mulighed for at etablere en ny dagligvarebutik uden for den planlagte struktur til detailhandel. Analyse af butiksdækningen viser, at Maglegård kvarter ikke er tilfredsstillende forsynet med dagligvarebutikker. Derfor gives der mulighed for at placere en lokal butik på Magle Torv, der ligger centralt i bydelen.

Byrådet ønsker at efterkomme ønsket fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, der er grundejer af lokalcenterområdet ved Skoleparken, at lokalcentret Skoleparken udgår af detailhandelsstrukturen. Boligafdelingen Skoleparken har de seneste 10 år oplevet at det sværere og sværere at udleje lokalerne i lokalcentret, hvilket belaster økonomien i boligafdelingen. I forbindelsen helhedsplan for renovering af Skoleparken ønsker afdelingen at ombygge lokalerne til boliger.

På den baggrund nedlægges lokalcenterområdet Skoleparken og bliver en del af boligområdet Skoleparken.

 
Retningslinjer

Retningslinjen for lokale butikker rettes, således at muligheden for en lokal butik i Haspegård kvarteret udgår og en lokal butik alene muliggøres på Magle Torv.

Link Retningslinje for lokale butikker

Retningslinjerne for detailhandel rettes, så lokalcenterområdet Skoleparken udgår og bliver en del af boligområdet 5B10 Skoleparken. Lokalcenterområdet Skoleparken udgår derfor i tabellen der fastsætter butiksstørrelser. Tilsvarende konsekvensrettes kortet, der viser lokalcentre under retningslinjer for detailhandel.

Link Retningslinje for lokalcenter

 
Rammer

Rammeområdet 5C3 Skoleparken udgår, og bliver en del af rammeområdet 5B10 Skoleparken.

Link 5B10

I rammeområdet 16B7 Magletorv tilføjes, at der er mulighed for at etablere en lokal dagligvarebutik på max. 1.000 m2.

Link 16B7 Magle Torv 

 
Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af kommuneplantillægget 20. Planen vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet, da muligheden for detailhandel indsnævres med at fjerne et lokalcenter og mulighed for enkeltliggende butik i Haspegård Kvarter. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.

Ved lokalisering af ny lokal butik på Magletorv vil der blive gennemført en screening af det konkrete projekt.