Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Lokalplan
| |
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Lokalplan


Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for et afgrænset geografisk område.

I lokalplanen fastlægger Byrådet bindende retningslinier for arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier med mere.

En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med fremtidige udvikling af området overholde planens bestemmelser.

Indtil slutningen af 1970'erne blev der i stedet for lokalplaner lavet byplanvedtægter.

Hvad vil vi opnå med planen?

Lokalplanen udarbejdes, når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning.

Formålet er, at udviklingen af byen får en god udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse.

Hvad betyder planen for dig?

Lokalplanlægning giver borgerne i kommunen kendskab til og mulighed for at få indflydelse på planlægningen.

Hvis du vil vide mere?

Du kan finde og læse de enkelte lokalplaner og byplanvedtægter her