Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Planstrategi 2016 Beslutning
| |
Gladsaxe - Vækstcentrum
Gladsaxe - Sammen
Det vil vi...
Beslutning
Miljøvurdering
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Beslutning

 

Fuld revision af Kommuneplanen

Med Planstrategi 2016 har Byrådet ønsket at følge op på de politiske retninger for den fremtidige fysiske udvikling af Gladsaxe, som blev lagt med Planstrategi 2012. Siden da er der i Gladsaxe Kommune gennemført et omfattende vision- og strategiarbejde, som endnu ikke er indarbejdet fuldt ud i kommuneplanen.

Byrådet har vedtaget Kommunestrategi 2014-2018, som sætter de overordnede politiske visioner og strategier for hele kommunen med fokus på 8 målsætninger:

 • Levende by i vækst
 • Alle børn skal lære mere
 • Unge i uddannelse og job
 • Bydele i social balance
 • Flere borgere skal leve sundere
 • Alder ingen hindring
 • Klimabevidste valg 
 • Økonomisk råderum

Især de tre målsætninger om Levende by i vækst, Bydele i social balance og Klimabevidste valg har en fysisk dimension, som kræver en gennemgang af kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer.

I Vækststrategien fastlægges retningen for arbejdet med en levende by i vækst, hvor der arbejdes i tre spor:

 • Erhvervsudvikling 
 • Byens udvikling
 • Velfærd på forkant 

Også disse temaer har en fysisk dimension, som endnu ikke afspejles fuldt ud i kommuneplanen.

By- og boligpolitikken fastlægger 8 indsatsområder:

 • Nyt boligbyggeri i byomdannelsesområder
 • Udvikling langs letbanestrækningen
 • Markering af hovedgadestrækninger
 • Byliv hvor der er mennesker
 • Forskellige villatyper i boligområderne
 • Styrket social balance
 • Små lokale grønne byrum
 • Fremtidssikring af de almene boliger 

For at indarbejde disse indsatsområder i kommuneplanens fysiske rammer, er der blandt andet behov for en gennemgang af kommuneplanens rammeområder og retningslinjer.

Tilsvarende kan Ungestrategi, Sundhedspolitik og Strategi for social balance have fysiske dimensioner, som bør afspejle sig i kommuneplanen.

I regi af Loop City er der udarbejdet en Grøn-blå strategi, der blandt andet indeholder metoder til udpegning af grønne bykiler og grønne forbindelser. De involverede kommuner har i fællesskab besluttet, at dette efterfølgende indarbejdes i den kommende kommuneplan. Tilsvarende er der i regi af Loop City udarbejdet et fælles indspil til de kommende kommuneplaner om den fokuserede vækstdagsorden i hovedstaden. Dette skal også indarbejdes i Gladsaxe Kommunes kommende kommuneplan.

På den baggrund har Byrådet besluttet at gennemføre en fuld revision af Kommuneplan 2013.