Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Planstrategi 2016 Det vil vi... Gladsaxe i forandring
| |
Gladsaxe - Vækstcentrum
Gladsaxe - Sammen
Det vil vi...
Levende Gladsaxe
Gladsaxe i forandring
Grønne Gladsaxe
Klimabevidste valg
Det har vi gjort
Beslutning
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Gladsaxe i forandring

 

Vision

Det store udviklingspotentiale, som den kommende Letbanen giver, udnyttes, så Gladsaxe forandrer sig hen imod en levende og attraktiv by for borgere og virksomheder. Gladsaxe er et varieret sted og de forskellige områder er bundet sammen af grønne forbindelser og velfungerende infrastrukturer, der giver let adgang til og mellem de forskellige områder. 

 

Det gør vi...

 

1. Vi udvikler en attraktiv, tæt by omkring stationerne

Byrådet prioriterer arbejdet med at skabe en attraktiv, tæt by omkring nuværende og kommende stationer i Gladsaxe. Områderne skal bidrage positivt til kommunen som helhed. 

 

2. Vi understøtter omdannelsen af erhvervsområderne

Byrådet vil understøtte og afprøve nye samarbejdsformer og værktøjer, der kan sikre gode rammer for omdannelsen af erhvervsområderne. Sammen med erhvervslivet og udvalgte andre kommuner vil vi undersøge mulighederne for at benytte modellen Business Improvement Districts (kaldet BID) i Danmark. Modellen kendes fra udlandet og handler om at understøtte de initiativer, de private aktører selv finder relevant at samarbejde omkring. Vi tager udgangspunkt i de udviklingsmuligheder som letbanen giver Gladsaxe Erhvervskvarter. Vi samarbejder med aktørerne i området og kortlægger ønsker og behov for fremtidens erhvervskvarter.

 

3. Vi har fokus på fremkommelighed og mobilitet

Byrådet har fokus på fremkommelighed og mobilitet, hvor arbejdet for at skabe en bæredygtig transport og grøn infrastruktur har særlig stor vægt. Vi arbejder med mobilitet i planlægningen i hele kommunen og ud over kommunegrænsen. Vi samarbejder med erhvervslivet om at finde de gode løsninger, der kan forbedre fremkommeligheden i Bagsværd og Mørkhøj erhvervskvarterer.

 

4. Vi er en del af verdens bedste cykelregion

Gladsaxe Kommune er cykelkommune i 2016 og vi ligger i top 5 over de mest cyklende borgere. Byrådet ønsker med det regionale samarbejde omkring supercykelstier at arbejde for et net af cykelpendlerruter, der skal få flere til at lade bilen stå. Sammen med en bred vifte af projekter under den kommunale satsning Gladsaxe Cykler indgår det i arbejdet med fremkommelighed og mobilitet.

 

Det gør vi fordi...

 

Et vigtigt aspekt i arbejdet for en mere konkurrencedygtig region med København som centrum er en væsentlig styrkelse af den kollektive trafik. Her er investeringen i Hovedstadens Letbane afgørende. Letbanen vil ikke alene øge attraktiviteten af den kollektive transport i de bynære forstadsområder, men også styrke det samlede kollektive transportnet i regionen. Samtidig skaber letbanen nye udviklingsmuligheder omkring stationerne. Med den fælles byvision LOOP City tegnes en vision for udnyttelsen af disse udviklingsmuligheder. Udfordringen ligger i at udnytte det store potentiale, som udbygningen af infrastrukturen skaber, på en måde så udviklingen understøtter Gladsaxe som velfærdskommune.

 

Balance mellem tæt og åben by

Gladsaxe ligger centralt i regionen. Det gør kommunen attraktiv for virksomheder og borgere, der ønsker at bosætte sig tæt på København med mange muligheder for byliv og kulturelle tilbud inden for rækkevidde og samtidig have grønne omgivelser. Gladsaxe er by og forstad i ét. Det er både en tæt by og en mere åben grøn by. Det er derfor en løbende udfordring at finde den rette balance mellem de to bytyper, og de muligheder og begrænsninger de giver. I Gladsaxe er der ikke store ledige arealer til at bygge ny by. Her ligger udfordringen i at udnytte det store potentiale, der er for at genbruge byarealer tæt på nuværende og kommende stationer på en bæredygtig måde. Fokus er på erhvervsområderne. Det er her, forandringerne sker. De typer af erhverv, der ligger i områderne i dag, og de der kommer til i fremtiden, efterspørger generelt mindre areal end tidligere. Derfor bliver der plads til andre byfunktioner. Dermed kan områderne også medvirke til at skabe sammenhæng i forhold til de nære omgivelser og resten af byen.

 

Udvikling af erhvervsområderne

For Gladsaxe Kommune er det en stor udfordring i at forandre og udvikle erhvervsområderne sammen med de private aktører. Der er behov for at udvikle samarbejdsformer og værktøjer, der kan sætte de rigtige rammer for forandringerne, så vi sammen kan skabe en god og sammenhængende by. Derfor har vi valgt at indgå et samarbejde med erhvervslivet omkring udviklingen af Business Improvement Districts (BID). Ligesom de fleste andre byer, står Gladsaxe kommune over for udfordringer, som kommunen har svært ved at løse alene. Det internationale BID-koncept er en model for, hvordan man kan samarbejde om bymæssige udfordringer. Modellen kan ikke overføres direkte til danske forhold, men med mere end 2500 BIDs på verdensplan viser modellen utallige eksempler på, hvordan man kan arbejde med partnerskaber, og hvad man kan samarbejde om.

 

Fremkommelighed

Byrådet har vedtaget helhedsplaner for både Bagsværd og Gladsaxe erhvervskvarterer, samt for Bagsværdlund, den tidligere Bagsværd Skoles areal. Helhedsplanerne lægger op til en mere intensiv udnyttelse af områderne. Det betyder samtidig mere biltrafik og større pres på infrastrukturen. For at undgå at udviklingspotentialet i Gladsaxe forsvinder i trængsel, er det nødvendigt at investere i infrastrukturen. Der er også behov for at arbejde med mobilitet og finde et acceptabelt niveau for biltrafikkens fremkommelighed, herunder at se på parkeringsforhold.

Byrådet finder det afgørende at få flere til at cykle eller benytte den kollektive transport. En sammenhængende mobilitetsplanlægning kan være et redskab til at sikre øget passagergrundlag til letbanen, blandt andet gennem arbejde med attraktive gang- og cykelstier, der forbinder arbejdspladser med parkeringshuse, stationer og det overordnede stinet.