Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Planstrategi 2016 Gladsaxe - Vækstcentrum
| |
Gladsaxe - Vækstcentrum
Gladsaxe - Sammen
Det vil vi...
Beslutning
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Gladsaxe - Vækstcentrum i Greater Copenhagen

 

Hvorfor og hvordan vil vi skabe vækst?

Gladsaxe udnytter mulighederne for vækst til at udvikle vores position som en moderne forstadskommune, der skaber fremtidens velfærd til alle borgere. Vækst er en forudsætning for at kunne opretholde velfærdsniveauet på lang sigt og for at realisere Byrådets vision om økonomisk, social og miljømæssig balance.

Gladsaxe er centralt placeret i Greater Copenhagen, der er landets vækstmotor og eneste metropolregion med global gennemslagskraft. Det kræver, at kommunerne i hovedstadsregionen påtager sig en særlig rolle og ansvar for at sikre vækst og jobskabelse for hele Danmark.

Vores stærke udgangspunkt som en af de bedste regioner at leve og arbejde i skal løbende udvikles, så der kan skabes den bedst mulige livskvalitet. I Gladsaxe vender vi derfor blikket udad og indgår i konstruktive samarbejder og partnerskaber, der gavner vækst og udvikling i hele Greater Copenhagen.

Vi ser en sammenhæng mellem vækst og velfærd. Vækst er en forudsætning for at kunne opretholde velfærdsniveauet på lang sigt. Omvendt er god velfærd en kilde til yderligere vækst, ikke kun økonomisk ved at tiltrække og fastholde bæredygtige virksomheder, men også ved at styrke borgernes livskvalitet og bidrage positivt til lokalsamfundet. Vi skal derfor kun gå efter den vækst, der understøtter det velfærdsniveau, vi ønsker og er kendt for. 

Målet er derfor todelt: Vi vil tiltrække flere borgere, der bidrager med ressourcer til fællesskabet og til at skabe rammen om det gode hverdagsliv. Vi vil have flere arbejdspladser ved at tiltrække og fastholde økonomisk bæredygtige virksomheder.

 

Gladsaxe - attraktiv for borgeren i Greater Copenhagen

I forbindelse med den stigende tilstrømning til København oplever Gladsaxe også årligt at få nye tilflyttere. Oplevelsen af at være en del af København og metropolen bliver langsomt tydeligere.

Gladsaxe skal være en god boligkommune – især for børnefamilier. Siden 2006 er der sket en markant stigning i befolkningstallet, og over de næste fire år forventes en yderligere stigning. Det kræver løbende forbedringer af by- og boligmulighederne. Byrådet ønsker at skabe en moderne forstad udviklet med afsæt i Gladsaxes særlige kvaliteter. Gladsaxe skal udvikles dér, hvor GladsaxeLivet leves, og den levende og grønne by skal styrkes ved at åbne byens rum.

Det øgede befolkningstal stiller krav til, at kapaciteten på kommunens institutioner kan følge med for at fastholde kvaliteten i de offentlige tilbud. Derfor skal vi skabe en kontrolleret befolkningstilvækst, der giver det bedste afsæt for at kombinere vækst og livskvalitet for alle kommunens borgere.

Gladsaxe rummer en bred vifte af boligbebyggelser, lige fra den eksklusive palævilla med søudsigt til det almene boligbyggeri i mange etager. Det er karakteriseret ved alt fra åbenlav bebyggelse, over rækkehuse til parcelhuse og etagebyggeri. Boligbyggeriet afspejler diversitet, som er en af Gladsaxes væsentligste kvaliteter.

En velfungerende by kræver desuden et varieret butiksliv. Fokus er særligt på bylivet langs Søborg Hovedgade, i Buddinge og Bagsværd Bymidte, hvor butikker og andre bymidtefunktioner skaber synergi til hinanden. Samtidig understøtter vi det gode hverdagsliv ved at gøre det nemt at komme rundt i byen og til og fra arbejde på cykel eller med den kollektive trafik.

 

Gladsaxe - attraktiv for virksomheden i Greater Copenhagen

Gladsaxe er en stærk erhvervskommune, hvor både antallet af arbejdspladser og beskæftigede er steget over de seneste 10 år. I 2014 blev Gladsaxe udnævnt til Danmarksmester i vækst og er den kommune i Danmark, hvor der er blevet skabt flest nye private arbejdspladser fra 2009 til 2014 med en vækst på 11 %. Gladsaxe er landets tredje bedste kommune - og den bedste hovedstadskommune - til at skabe nye job i industrien. Men især serviceerhvervene og den vidensintensive del af industrien er i vækst.

Gladsaxes centrale placering i Greater Copenhagen sikrer virksomhederne god adgang til kvalificeret arbejdskraft på alle vidensniveauer i et regionalt arbejdsmarked, og flere af områdets højere uddannelsesinstitutioner leverer den nødvendige arbejdskraft.

Gladsaxes attraktive beliggenhed betyder samtidig, at vi er en del af et sammenhængende pendlernet med god adgang til S-tog, S-busser, motorveje, ringveje og regionale cykelruter.

Den kommende letbane vil bidrage til at håndtere de trafikale udfordringer langs motorvej og Ring 3, og den vil binde regionen tættere sammen og skabe nye muligheder for vækst og udvikling. I Gladsaxe er der planlagt 6 stationer, der både skaber mulighed for et yderligere vækstpotentiale, samt en omdannelse af erhvervskvartererne. I områderne tæt op ad letbanestationerne bliver der mulighed for at bygge markant mere end i dag, og også i områderne, som ikke ligger lige ud til Ring 3 vil der blive mulighed for at udnytte en øget bebyggelsesprocent.

Vi investerer i infrastruktur på transportområdet, og vi udbygger fjernvarmen og ligger i front på klimatilpasningen. Vi tror på, at de fysiske rammebetingelser er med til at skabe rammerne for virksomhedernes velfærd.

De oprindelige erhvervskvarterer i Gladsaxe er i gang med en omfattende omdannelse. Virksomhederne i dag efterspørger nærhed til byens funktioner og service. Samtidig kan mulighederne for miljømæssigt at indpasse virksomhederne i bymiljøet skabe forbedringer i byen. Omdannelsen kræver nye samarbejdsformer mellem virksomheder og udviklere, og Gladsaxe Kommune ønsker at investere i dette arbejde.