Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Planstrategi Strategiske valg
| |
Udfordringer
Strategiske valg
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Strategiske valg


Levende Gladsaxe

 • Vi vil udarbejde en by- og boligpolitik
 • Vi vil udvikle byrum, så de er alsidige og giver plads til både aktivitet, ro og ophold
 • Vi skal udvikle Buddinge By til at være en attraktiv og velfungerende bymidte
 • Cykelstier, motionsruter og aktivitetspladser skal øge mulighederne for bevægelse i hverdagen
 • I samarbejde med foreninger, frivillige og erhvervsliv skal vi have aktiviteter og arrangementer i de offentlige byrum

Gladsaxe i forandring

 • Samarbejdet omkring Ringby-Letbanen skal styrke Gladsaxe og understøtte den regionale udvikling
 • Den fremtidige planlægning af attraktiv, tæt by skal være varieret og bidrage positivt til kommunen som helhed
 • Vi vil arbejde for bæredygtig transport og grøn infrastruktur blandt andet med Cykelsuperstier og ’Gladsaxe Trafiksikkerhedsby’

Grønne Gladsaxe

 • Vi skal udvikle vores forskellige grønne områder og skabe sammenhæng
 • Bagsværd Sø skal have en helhedsplan for aktiviteter omkring og på søen
 • Vi skal styrke naturplanlægning og -pleje, herunder klimatilpasning
 • Vi vil i dialog omkring potentialerne ved bynatur
 • Lokal håndtering af regnvand og energiforbedring skal i fokus

Klima i Gladsaxe

 • Vi vil stille krav om klima- og energihensyn
 • Vi udbygger fjernvarmeforsyningen
 • Vi vil optimere og forbedre indsamling og håndtering af affald
 • Vi skal bruge regnvand som en mulig rekreativ værdi i kommunen
 • Gladsaxe kommunes ejendomme skal være udstillingsvindue inden for klima- og energiforbedring, hvor det er muligt