Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Sitemap
| |
Planstrategi 2016
Kommuneplan 2017
Kommuneplan 2013 (aflyst)
Helhedsplan
Lokalplan
Forside Planportal
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

 Planstrategi 2016


       Gladsaxe - Vækstcentrum


       Gladsaxe - Sammen


       Det vil vi...


             Levende Gladsaxe


             Gladsaxe i forandring


             Grønne Gladsaxe


             Klimabevidste valg


             Det har vi gjort


       Beslutning


             Miljøvurdering


 Kommuneplan 2017


 Kommuneplan 2013 (aflyst)


       Hovedstruktur


             Gladsaxe Ringby


             Letbane


             Bagsværd Bypark


             Bagsværd Bymidte


             Buddinge Bymidte


             Klima og miljø


             Klimatilpasning


             Det grønne


             Mobilitet og trafik


       Retningslinjer for by


             Arealanvendelse


             Byomdannelse


             Detailhandel


             Stationsnærhed


             Kulturhistoriske værdier


             Klima og miljø


       Retningslinjer natur og fritid


             Grøn struktur og fritid


             Naturbeskyttelse


             Skovrejsning


             Lavbundsarealer


             Områder for særlige drikkevandsinteresser


       Retningslinjer infrastruktur


             Trafikstruktur


             Tekniske anlæg


             VVM pligtige anlæg


       Rammebestemmelser


             Bagsværd


             Bagsværd Bypark


             Bagsværd Erhvervskvarter


             Buddinge


             Gladsaxe


             Gladsaxe Ringby


             Gyngemose


             Hareskoven


             Haspegård


             Høje Gladsaxe


             Kagså


             Maglegård


             Mørkhøj


             Mørkhøj Erhvervskvarter


             Nybro


             Stengård


             Søborg


             Vadgård


             Værebro


             Enkelt områder


                   Forslag


                   Vedtaget


       Kommuneplantillæg


             Forslag


             Under politisk behandling


             Vedtaget


       Regional planlægning


             Fingerplan 2007


             Landsplandirektiv for detailhandel


             Den regionale udviklingsplan 2012


             Dialog med nabokommuner


       Miljøvurdering


             Trafik


             Natur


             Energi


             Erhvervslivet


             Kommuneplantillæg


       Sådan bruger du planen


       Giv din mening til kende


    

 Helhedsplan


 Lokalplan


 Forside Planportal